(024) 8585.8333   |   Đăng nhập   |   Tạo tài khoản

Sơ đồ số 75 - Kế toán hàng hóa theo phương pháp kiểm kê định kỳ (QĐ48)

Sơ đồ kế toán QĐ48