banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

 

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM KẾ TOÁN METADATA ACCOUNTING

- Bản quyền sử dụng vĩnh viễn (Tùy ý bảo trì nâng cấp hàng năm).

- Mỗi bản quyền sử dụng có thể làm cho nhiều Công ty khác nhau (không giới hạn Công ty).

- KEY USB dễ dàng di chuyển sang máy tính khác để làm việc.

- Bản quyền sử dụng phần mềm kế toán MetaData Accounting được phân theo các gói phù hợp với quy mô 
và kinh phí của từng doanh nghiệp. Bạn có thể ước lượng số chứng từ 1 năm để chọn gói bản quyền phù hợp.
(Mỗi phiếu thu/chi, nhập/xuất hàng hóa,... được tính là 1 chứng từ)

Gói bản quyềnNghiệp vụ phát sinh mỗi nămGiá tiềnGhi chú
MDAD100 Chứng từ
MDA05500 Chứng từ3.680.000đ
MDA11.000 Chứng từ5.060.000đ
MDA33.000 Chứng từ6.520.000đ
MDA66.000 Chứng từ8.060.000đ
MDA1515.000 Chứng từ9.980.000đ
MDA3030.000 Chứng từ11.680.000đ
MDA0Không giới hạn chứng từ13.860.000đ
MDATMáy trạm580.000đ

 

 

 

GIÁ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE METADATA IBUSSINESS 

Gói phần mềm kế toán online metadata ibussines bao gồm phí bản quyền và phí duy trì bảo trì hàng tháng.

Phí bản quyền sẽ được tính một lần khi sử dụng phần mềm, trong khi phí duy trì bảo trì hàng tháng sẽ được tính định kỳ để đảm bảo phần mềm luôn được cập nhật và hoạt động tốt nhất.

Mỗi bản quyền gói này có thể mở tối đa 05 tệp dữ liệu tương ứng với 05 đơn vị kế toán.

Tự động sao lưu 03 lần/ngày và lưu trữ các bản sao lưu trong vòng 01 tháng gần nhất.

Tự động bảo trì và tối ưu cơ sở dữ liệu 01 lần/tuần.

 

PHÍ DUY TRÌ BẢO TRÌ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ONLINE METADATA IBUSSINESS

Gói duy trìGiá tiềnGhi chú
3 năm

3.420.000đ

(95.000đ/tháng)

2 năm

2.760.000đ

(115.000đ/tháng)

1 năm

1.620.000đ

(135.000đ/tháng)

6 tháng

930.000đ

(155.000đ/tháng)

3 tháng

525.000đ

(175.000đ/tháng)

1 tháng195.000đ