Video hướng dẫn phần mềm kế toán

Hoàn thiện Báo cáo Tài chính 2020 với Phần mềm Kế toán MetaData,

và tiếp tục áp dụng cho các năm tiếp theo...

NHẬN NGAY

Lì xì 300K khi mua gói MDA05, MDA1.

Lì xì 500K khi mua gói MDA3, MDA6.

Lì xì 1tr khi mua gói MDA15, MDA30, MDA0.

Áp dụng đến hết tháng Giêng (12/03/2020)

 

Cài đặt và nâng cấp ứng dụng

Làm quen với MetaData Accounting

Phần mềm kế toán

Nghiệp vụ kế toán chung

Quản lý chứng từ, hóa đơn