banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

 

 

Bước 1: Người dùng tạo chứng từ ghi nhận doanh thu tại các phiếu liên quan (Bảng hóa đơn thuế để trống), và lưu phiếu như bình thường.

Bước 2: Sau khi lưu phiếu, ứng dụng thông báo Nhập hóa đơn Tài chính, chọn Tạo HĐĐT. 

Bước 3: Cửa sổ Hóa đơn điện tử xuất hiện, các nội dung được ứng dụng tự động điền từ phiếu, người dùng có thể chỉnh sửa nội dung theo nhu cầu rồi kích Tạo hóa đơn điện tử.

Bước 4: Sau khi kích Tạo Hóa đơn Điện tử, ứng dụng hiển thị hai phương án để người dùng lựa chọn:

1. Tạo hóa đơn điện tử chưa cấp số: Ứng dụng sẽ tạo HĐĐT trên hệ thống eHoaDon nhưng chưa cấp ngay số hóa đơn. Khi Ký-số hệ thống mới cấp số hóa đơn phù hợp. HĐĐT chưa cấp số, vẫn có thể chỉnh sửa được nội dung hóa đơn, hoặc xóa đơn khi chưa Ký-số phát hành.

2. Tạo hóa đơn điện tử cấp ngay số hóa đơn: Ứng dụng sẽ tạo HĐĐT và cấp ngay số hóa đơn. Người dùng vẫn có thể chỉnh sửa nội dung hóa đơn khi chưa Ký-số phát hành.

- Chú ý: HĐĐT đã cấp số không thể xóa được. Trường hợp nếu không có số hóa đơn lớn hơn (hay hóa đơn là hóa đơn cuối vừa được tạo) thì có thể hủy số hóa đơn được cấp để chuyển đổi hóa đơn sang trạng thái Chưa cấp số hóa đơn, sau đó mới có thể xóa đơn này.

Bước 5 (Bước cuối): Ký-số hóa đơn điện tử đã tạo: Người dùng Kích chuột vào liên kết tài khoản hóa đơn điện tử và Đăng nhập vào hệ thống eHoaDon, cắm USB Token chữ ký số rồi Ký-số cho từng hóa đơn riêng lẻ, hoặc chọn Ký-số hàng loạt hóa đơn.

 

> Đồng bộ hóa đơn với hệ thống eHoaDon: 

- Tự động đồng bộ: Mỗi khi mở Phần mềm Kế toán MetaData, ứng dụng sẽ tự động phát hiện hóa đơn cần đồng bộ và tự động đồng bộ với hệ thống eHoaDon, đồng thời đưa ra thông báo nhắc nhở các hóa đơn đã tạo nhưng chưa Ký-số. Trong thời gian đồng bộ, người dùng vẫn có thể thao tác nhập liệu hoặc xem báo cáo bình thường.

- Đồng bộ theo lệnh người dùng: Tại thời điểm bất kỳ, người dùng kích chuột vào nút đồng bộ tại cửa sổ HĐĐT để đồng bộ cho một HĐ cụ thể. Hoặc kích chuột vào Biểu tượng Đồng bộ trên thanh công cụ chính để đồng bộ cho toàn bộ các hóa đơn cần đồng bộ.

 

> Nguyên tắc sử dụng Liên kết Hóa đơn điện tử: 

Để có được liên kết từ phần mềm kế toán MetaData với hệ thống eHoaDon, người dùng cần tuân thủ các quy tắc sau:

- Chỉ Tạo HĐĐT mới, Tạo HĐ Thay thế, Tạo HĐ điều chỉnh, Hủy HĐ, Xóa HĐ chưa phát hành, từ Phần mềm Kế toán MetaData. Hay nói cách khác là mọi thao tác về HĐĐT đều phải thực hiện tại phần mềm Kế toán MetaData, ngoại trừ Ký-số phát hành cần thực hiện tại hệ thống eHoaDon.

 

Xem thêm:

Tích hợp Liên kết Hóa đơn điện tử với Phần mềm Kế toán MetaData

Đăng ký / gia hạn hóa đơn điện tử

Phần mềm Kế toán MetaData

Phần mềm Kế toán Online