banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

 

 

- Tích hợp Liên kết Hóa đơn Điện tử trên Phần mềm Kế toán MetaData: Tạo, chỉnh sửa, thay thế, điều chỉnh hóa đơn điện tử với 1 kích chuột, tự động đồng bộ HĐ từ hệ thống eHoaDon với phần mềm kế toán, tối giản việc quản lý và thời gian cho người dùng.

 

- Chi phí tích hợp 1.500.000đ / MST (Tặng giá trị 300 hóa đơn (260.000d) trừ thẳng vào phí tích hợp, áp dụng đến hết 31/12/2019).

 

Ghi chú:

- Phí tích hợp Liên kết Hóa đơn Điện tử trên Phần mềm Kế toán MetaData, Khách hàng chỉ cần thanh toán 01 lần duy nhất / MST.

- Chi phí Hóa đơn Điện tử Quý khách thanh toán theo từng lần đăng ký / gia hạn. 

 

Xem thêm

Đăng ký / gia hạn hóa đơn điện tử

Tạo Hóa đơn Điện tử trực tiếp từ Phần mềm Kế toán MetaData

Phần mềm Kế toán MetaData

Phần mềm Kế toán Online