Tích hợp Liên kết Hóa đơn Điện tử trên Phần mềm Kế toán MetaData

 

 

- Tích hợp Liên kết Hóa đơn Điện tử trên Phần mềm Kế toán MetaData: Tạo, chỉnh sửa, thay thế, điều chỉnh hóa đơn điện tử với 1 kích chuột, tự động đồng bộ HĐ từ hệ thống eHoaDon với phần mềm kế toán, tối giản việc quản lý và thời gian cho người dùng.

 

- Chi phí tích hợp 1.500.000đ / MST (Tặng giá trị 300 hóa đơn (260.000d) trừ thẳng vào phí tích hợp, áp dụng đến hết 31/12/2019).

 

Ghi chú:

- Phí tích hợp Liên kết Hóa đơn Điện tử trên Phần mềm Kế toán MetaData, Khách hàng chỉ cần thanh toán 01 lần duy nhất / MST.

- Chi phí Hóa đơn Điện tử Quý khách thanh toán theo từng lần đăng ký / gia hạn. 

 

Xem thêm

Đăng ký / gia hạn hóa đơn điện tử

Tạo Hóa đơn Điện tử trực tiếp từ Phần mềm Kế toán MetaData

Phần mềm Kế toán MetaData

Phần mềm Kế toán Online