Tạo tệp dữ liệu cho một đơn vị kế toán mới

Các bước tạo đơn vị kế toán mới trên phần mềm kế toán Metadata Accounting

1. Tạo đơn vị kế toán mới

- Vào Hệ thống, chọn Tạo đơn vị kế toán mới.

- Chọn quyết định kế toán mà đơn vị áp dụng, rồi ấn Tiếp tục.

- Chọn tiếp thư mục lưu trữ tệp. Nên để tệp trong ổ D hoặc E để tránh bị mất khi cài lại win.

- Người dùng gõ tên tệp vào ô File name rồi Save lại. Lưu ý tên thư mục và tên tệp không chứa dấu tiêng việt

2. Đăng nhập vào tệp dữ liệu

- Cách 1: đăng nhập từ biểu tượng phần mềm từ ngoài màn hình. Người dùng sẽ kích vào dấu … tại ô Cơ sở dữ liệu để chọn đường dẫn tới tệp cần làm việc và Đăng nhập.

- Cách 2: vào trực tiếp thư mục chứa tệp trong máy tính, kích đúp mở vào tệp để mở lên.

3. Thay đổi thông tin doanh nghiệp

- Vào Hệ thống, chọn Tham số tùy chọn.

- Gõ thông tin của công ty vào rồi ấn Lưu lại. Sang phần logo để chèn logo của DN nếu cần.