Kích hoạt bản quyền phần mềm kế toán MetaData Accounting

Một vài lưu ý trong quá trình sử dụng bản quyền phần mềm kế toán Metadata Accounting

1. Khi làm việc, người dùng sẽ cắm key bản quyền vào máy tính.

→ Lưu ý người dùng cần đóng phần mềm trước khi cắm key. Đợi khi key sáng đèn đều, không nhấp nháy nữa thì có thể đăng nhập vào phần mềm làm việc.

2. Vào Trợ giúp, chọn Đăng ký sử dụng. Trên bảng Đăng ký sử dụng, sẽ thể hiện số USB bản quyền, thông tin bản quyền, serial của Key, mã key và gói bản quyền.

3. Thay đổi thông tin DN: vào Hệ thống, chọn Tham số tùy chọn. Điền các thông tin cần thiết của DN rồi ấn lưu lại.

4. Khi phần mềm đã nhận bản quyền, người dùng có thể in ấn, kết xuất chứng từ báo cáo.

5. Một số vấn đề thường gặp về key bản quyền trong quá trình sử dụng

•a. Trường hơp 1: Đã cắm key nhưng phần mềm chưa nhận bản quyền, thao tác trên phần mềm gặp các thông báo:

→ Cách khắc phục: đóng hết các tệp dữ liệu phần mềm đang mở và kiểm tra lại key.

- Nếu đèn trên key đang sáng đều không nhấp nháy thì chỉ cần mở lại phần mềm là được.

- Nếu đèn trên key không sáng hoặc nhấp nháy thì rút key ra cắm lại, có thể cắm sang cổng USB khác trên máy tính. Đợi đèn sáng đều thì mở lại phần mềm.

• b. Trường hợp 2: Bản quyền đã nhận nhưng nhập chứng từ báo vượt quá giới hạn bản quyền sử dụng

- Vào đăng ký sử dụng, kiểm tra gói chứng từ đang sử dụng

- Kích đúp vào Tổng số chứng từ ở góc phải phần mềm, xem chi tiết lương chứng từ từng năm.

- Lượng chứng từ đã vượt quá giới hạn thì trường hợp này người dùng cần liên hệ với metadata để được hỗ trợ nâng cấp gói chứng từ.