Cài đặt và nâng cấp ứng dụng

Hoàn thiện Báo cáo Tài chính 2020 với Phần mềm Kế toán MetaData,

và tiếp tục áp dụng cho các năm tiếp theo...

NHẬN NGAY

Lì xì 300K khi mua gói MDA05, MDA1.

Lì xì 500K khi mua gói MDA3, MDA6.

Lì xì 1tr khi mua gói MDA15, MDA30, MDA0.

Áp dụng đến hết tháng Giêng (12/03/2020)

 

Sao lưu cơ sở dữ liệu

Sao lưu dữ liệu trên Phần mềm kế toán Metadata Accounting

1. Sau khi cài đặt phần mềm xong, trên màn hình desktop sẽ xuất hiện biểu tượng Metadata Accounting.

►Lưu ý: đây là chỉ ứng dụng chạy chương trình, không phải tệp dữ liệu. Tệp dữ liệu sẽ được liên kết theo đường dẫn tại ô Cơ sở dữ liệu.

2. Vào thư mục chứa tệp, sẽ thấy có 1 file có biểu tượng Metadata, Loại là FDB file, đây chính là tệp dữ liệu gốc.