banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

Sao lưu cơ sở dữ liệu

Sao lưu dữ liệu trên Phần mềm kế toán Metadata Accounting

1. Sau khi cài đặt phần mềm xong, trên màn hình desktop sẽ xuất hiện biểu tượng Metadata Accounting.

►Lưu ý: đây là chỉ ứng dụng chạy chương trình, không phải tệp dữ liệu. Tệp dữ liệu sẽ được liên kết theo đường dẫn tại ô Cơ sở dữ liệu.

2. Vào thư mục chứa tệp, sẽ thấy có 1 file có biểu tượng Metadata, Loại là FDB file, đây chính là tệp dữ liệu gốc.