Cài đặt và nâng cấp ứng dụng

Sao lưu cơ sở dữ liệu

Sao lưu dữ liệu trên Phần mềm kế toán Metadata Accounting

1. Sau khi cài đặt phần mềm xong, trên màn hình desktop sẽ xuất hiện biểu tượng Metadata Accounting.

►Lưu ý: đây là chỉ ứng dụng chạy chương trình, không phải tệp dữ liệu. Tệp dữ liệu sẽ được liên kết theo đường dẫn tại ô Cơ sở dữ liệu.

2. Vào thư mục chứa tệp, sẽ thấy có 1 file có biểu tượng Metadata, Loại là FDB file, đây chính là tệp dữ liệu gốc.