banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Metadata Accounting

Sau khi đã tải bộ cài về máy tính, người dùng thực hiện các thao tác như sau để cài đặt phần mềm:

1. Kích đúp vào biểu tượng bộ cài phần mềm hoặc Kích chuột phải chọn Open để mở bộ cài

2. Người dùng để chế độ mặc định là Cài đặt mới và ấn Tiếp tục

3. Mặc định ở chế độ Máy chủ và ấn Tiếp tục

4. Hệ cơ sở dữ liệu sử dụng: phần mềm mặc định ở hệ cơ sở Firebird. Người dùng ấn Tiếp tục

5. Lựa chọn thư mục ứng dụng, nên để mặc định cài vào ổ C.

6. Tích mặc định vào ô Tạo cơ sở dữ liệu. Bên dưới người dùng sẽ chọn quyết định kế toán áp dụng. Tại đường dẫn tệp cơ sở dữ liệu, có thể để tệp mẫu tại ổ C hoặc chọn lại đường dẫn lưu trữ tại các ổ khác.

► Lưu ý, tên thư mục chứa tệp và tên tệp ko có dấu tiếng việt. Cuối cùng ấn Cài đặt để hoàn tất quá trình cài đặt

7. Thực hiện đăng nhập vào phần mềm. Tên đăng nhập là ADMIN, pass 123. Người dùng có thể thay đổi sau khi đăng nhập vào tệp

8. Một cách đăng nhập khác vào tệp, là người dùng vào trực tiếp thư mục chứa tệp, kich đúp mở tệp dữ liệu lên