banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

Chuyển số dư tài khoản theo TT133

Cách chuyển đổi số dư tài khoản theo Thông tư 133 trên phần mềm kế toán MetaData Accounting

1. Các tài khoản kế toán bị loại bỏ

2. Các tài khoản kế toán được thêm mới

3. Cách chuyển số dư tài khoản theo TT133

4. Cách chuyển số dư tài khoản theo TT133 trên phần mềm kế toán MetaData Accounting