Giá vốn hàng Xuất trả lại nhà cung cấp

phanvande1978@g... gửi vào T2, 26/10/2015 - 16:50

Chào các bạn, Mình đang gặp vướng mắc ở nghiệp vụ xuất trả lại hàng mà không biết phải xử lý sao bây giờ

cụ thể: 

Mình làm theo PP Trung bình tháng

Tháng 1:

- hàng hóa A tồn đầu kỳ 10 sp,  Giá vốn 2.000.000 đ/sp

-16/01 mình nhập 10 sp, giá vốn 3.000.000 đ/sp của công ty B và ghi nợ phải trả

trong tháng 1 mình bán 19 sp và còn lại 1 sp bị lỗi

Tháng 2:  

Ngày 08/02 mình trả lại công ty B

 

Vậy bây giờ hàng trả lại mình xuất với giá vốn là bao nhiêu ? 3.000.000 đ/sp hay 2.500.000 đ/sp  và công nợ điều chỉnh thế nào ?

 

Kế toán hàng tồn kho

 

Giá vốn hàng tồn kho

Liên kết cố định mda_vubt gửi vào T7, 10/10/2015 - 09:00

Trong trường hợp này bạn trả lại hàng cho NCC thì mình phải xuất hóa đơn với "giá bán" bằng giá bạn nhập mua = 3.000.000đ.

Giá vốn hàng hóa nó sẽ tự động nhảy lên 2.500.000đ cho bạn.Làm như vậy bạn vẫn hạch toán hàng tồn kho đúng với tình hình thực tế của doanh nghiệp

Thứ tự: 
800