banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

Chào các bạn, Mình đang gặp vướng mắc ở nghiệp vụ xuất trả lại hàng mà không biết phải xử lý sao bây giờ

cụ thể: 

Mình làm theo PP Trung bình tháng

Tháng 1:

- hàng hóa A tồn đầu kỳ 10 sp,  Giá vốn 2.000.000 đ/sp

-16/01 mình nhập 10 sp, giá vốn 3.000.000 đ/sp của công ty B và ghi nợ phải trả

trong tháng 1 mình bán 19 sp và còn lại 1 sp bị lỗi

Tháng 2:  

Ngày 08/02 mình trả lại công ty B

 

Vậy bây giờ hàng trả lại mình xuất với giá vốn là bao nhiêu ? 3.000.000 đ/sp hay 2.500.000 đ/sp  và công nợ điều chỉnh thế nào ?

Taxonomy upgrade extras: Kế toán hàng tồn kho

Bài bình luận1

mda_vubt vào Tháng 10 10, 2015 09:00

Trong trường hợp này bạn trả lại hàng cho NCC thì mình phải xuất hóa đơn với "giá bán" bằng giá bạn nhập mua = 3.000.000đ Giá vốn hàng hóa nó sẽ tự động nhảy lên 2.500.000đ cho bạn.Làm như vậy bạn vẫn hạch toán hàng tồn kho đúng với tình hình thực tế của doanh nghiệp

Đăng nhập hoặc Đăng kí để bình luận