Sản phẩm được bảo hành bao lâu? Bảo trì thế nào?

Các sản phẩm phần mềm của Metadata được bảo hành vĩnh viễn trong suốt quá trình sử dụng và thực hiện bảo trì theo nhu cầu của người dùng. ( xem thêm chính sách bảo hành - bảo trì)

Thứ tự: 
1800