banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

          Sau khi cài đặt phần mềm lên Win 7 hoặc Win vista ( Xem thêm: hướng dẫn cài đặt trên win 7:  http://metadata.com.vn/sanpham/phan-mem-ke-toan/video/cai-dat-tren-win7 ) bạn gõ ký tự có dấu trong phần mềm thì không được.

 

Cách xử lý như sau:

 

Bước 1: Bạn tắt chương trình Vietkey hoặc Unikey.

 

Bước 2:  Vào C:\\ Programs file\ < thư mục Vietkey hoặc Unikey >   Bạn kích chuột phải vào biểu tượng của chương trình Vietkey hoặc Unikey chọn Properties

Bước 3: Trong tab Compatibility tích chọn Run this program as an administrator và nhấn Apply sau đó nhấn OK

Bước 4: Chạy chương trình Vietkey hoặc Unikey  và đăng nhập lại vào phần mềm kế toán là được.

Taxonomy upgrade extras: Cài đặt phần mềm