banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

     Phần mềm Của Metdata cho phép nâng cấp các phiên bản cũ lên phiên bản mới, việc nâng cấp  nhằm bổ sung chức năng mới vào sản phẩm, cập nhật các phần theo chế độ chính sách của nhà nước hoặc sửa chữa  lỗi nếu có.

  •   Thao tác Nâng cấp phần mềm:

Bước 1: Người dùng đăng nhập vào trang web của Metadata để tải phiên bản cập nhật nhất về

Bước 2: Chạy bộ setup vừa tải về và để tất cả ở chế độ mặc định

Bước 3: Đăng nhập vào từng tệp để chương trình chạy nâng cấp tệp cơ sở dữ liệu

( Chú ý với trường hợp có nhiều máy trạm kết nối tới 1 máy chủ để làm, thì khi nâng cấp cần đóng tất cả phần mềm trên các máy đồng thời cài nâng cấp trên tất cả các máy chung 1 phiên bản và thao tác nâng cấp tệp cơ sở dữ liệu ( bước 3 ) chỉ được thực hiện trên máy chủ )

  • Các vấn đề có thể phát sinh khi nâng cấp:

 + Trường hợp cài đặt nâng cấp trên máy chủ nhưng máy tính hiển thị dòng thông báo

                           " Không cài đặt được FireBird Server!

                             Cần có quyền quản trị đối với tài khoản người sử dụng windows "

Với trường hợp này người dùng kiểm tra xem Tài khoản đăng nhập có phải là Tài khoản administrator không ( Vào Control panel | User Accounts ), nếu như không phải thì cần phải đăng nhập vào đúng Tài khoản administrator để cài đặt.

 + Trường hợp cài đặt nâng cấp trên máy trạm nhưng máy tính hiển thị dòng thông báo

                           " Không cài đặt được FireBird Server!

                             Cần có quyền quản trị đối với tài khoản người sử dụng windows "

Vì máy trạm không cần phải cài Firebird Server nên khi hiển thị dòng thông báo này thì nhấn vào nút " OK " và nhấn vào nút " hủy bỏ"  trên cửa sổ cài đặt là được.

+ Trường hợp khi máy chủ đăng nhập để nâng cấp cơ sở dữ liệu có hiển thị thông báo lỗi " Mã lỗi ... " và phần mềm không nâng cấp nữa

Với trường hợp này bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Metadata để được hỗ trợ xử lý ngay. Trường hợp bộ phận hỗ trợ chưa tìm ra nguyên nhân ngay tại thời điểm đó thì Bạn vẫn có thể làm việc bình thường bằng cách khôi phục lại bản cũ để làm việc ( Bạn thao tác cài nâng cấp lại phiên bản cũ đồng thời vào ổ lưu dữ liệu vào thư mục " Sao lưu trước khi nâng cấp" và giải nén tệp của phiên bản tương ứng và đăng nhập để làm bình thường ).

 

Trong quá trình nâng cấp nếu có vướng mắc gì các bạn viết bài lên đây nhé!

Taxonomy upgrade extras: Nâng cấp phần mềm