banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

 

  • Trường hợp 1:  Cài đặt thành công nhưng không kết nối được cơ sở dữ liệu

* Cài đặt trên win XP

Nguyên nhân có thể do:

 + Cài đặt nhưng không tạo ra tệp cơ sở dữ liệu: thể hiện là ở mục cơ sở dữ liệu chỉ ghi C:\metadata\

Cách xử lý:

Trên cửa sổ đăng nhập kích vào nút 3 chấm ở mục cơ sở dữ liệu và chọn đến vị trí lưu cơ sở dữ liệu (đường link tham khảo: http://metadata.com.vn/thaoluan/thao-tac-ket-noi-va-cac-van-de-lien-quan )

 Trường hợp trên máy của người dùng chưa có tệp cơ sở dữ liệu thì phải thao tác cài đặt lại phần mềm ở chế độ cài đặt mới và ở bước Chế độ kế toán áp dụng người dùng chọn  trong hộp kiểm tạo cơ sở dữ liệu. (đường link tham khảo http://metadata.com.vn/sanpham/phanmemketoan/huongdancaidat_winxp )

 

* Cài đặt trên Win Vista hoặc Win 7

Nguyên nhân có thể do:

+ Cài đặt nhưng không tạo ra tệp cơ sở dữ liệu

+ Sau khi cài đặt thành công không kích chọn mục  Run this program as an administrator trong tab Compatibility

Cách xử lý:

+ Với trường hợp không tạo tệp cơ sở dữ liệu xử lý tương tự như Win XP

+ Với trường hợp không Kích vào mục Run this program as an administrator : Sau khi cài đặt xong người dùng kích chuột phải vào biểu tượng đăng nhập trên màn hình desktop chọn Properties -> Trong tab Compatibility tích chọn Run this program as an administrator -> Nhấn nút Apply

(Đường link tham khảo:   http://metadata.com.vn/sanpham/phanmemketoan/huongdancaidat_win7 )

 

  • Trường hợp 2: Cài đặt không thành công máy báo:

                                  “ Không cài đặt được Firebire Server

                                   Cần có quyền quản trị đối với người sử dụng Windows”

Nguyên nhân và cách xử lý

+ Bạn đang đăng nhập vào Windows  bằng User không có quyền quản trị hoặc bị hạn chế quyền cài đặt phần mềm lên máy:  Kiểm tra bằng cách vào Start -> Control Panel -> User Accounts -> Xem User nào có quyền quản trị ( Administrator ); Xử lý bằng cách đăng nhập vào bằng User Quản trị để cài đặt

 + Cài đặt ở chế độ máy trạm: Với trường hợp cài đặt ở chế độ máy trạm người dùng đóng thông báo lại và nhấn nút hủy bỏ sau đó kết nối với máy chủ và đăng nhập vào phần mềm làm việc bình thường (đường link tham khảo http://metadata.com.vn/thaoluan/thao-tac-ket-noi-va-cac-van-de-lien-quan )

 

  • Trường hợp 3: Vẫn dùng bình thường nhưng hôm nay mở lên đăng nhập thì thông báo lỗi không kết nối cơ sở dữ liệu

 

Nguyên nhân:

+ Tệp cơ sở dữ liệu đã được lưu sang vị trí khác

+ Đã bị đổi tên tệp cơ sở dữ liệu

+ Đường dẫn tệp cơ sở dữ liệu không đúng

+ Có thể do máy bị nhiễm virut và nó xâm phạm vào firebird

Cách khắc phục:

+ Với 3 nguyên nhân đầu người dùng kích vào mục 3 chấm ở dòng cơ sở dữ liệu để chọn lại đường dẫn đến tệp cơ sở dữ liệu cho chính xác.

+ Với trường hợp bị lỗi firebird người dùng thực hiện cài đặt nâng cấp lại phần mềm là được. (đường link tham khảo: http://metadata.com.vn/thaoluan/thao-tac-ket-noi-va-cac-van-de-lien-quan )

 

  • Trường hợp 4: Máy đang dùng bình thường copy sang thư mục khác thì không kết nối được

Nguyên nhân:

+ Thư mục lưu tệp cơ sở dữ liệu quá dài và có nhiều dấu cách

+ Thư mục lưu tệp hoặc tệp cơ sở dữ liệu chứa ký tự có dấu tiếng việt

Cách xử lý:

+ Hạn chế dấu cách ở các thư mục chứa tệp cơ sở dữ liệu và dấu cách ở tên tệp cơ sở dữ liệu

+ không được phép sử dụng ký tự có đấu tiếng việt trên tệp cơ sở dữ liệu và thư mục chứa tệp cơ sở dữ liệu.

 

  • Trường hợp khác

Nếu như các cách khắc phục trên không sử lý được, Quý khách đừng ngại liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Metadata để được hỗ trợ ngay http://metadata.com.vn/hotro  hoặc gửi liên hệ đến cho công ty Metadata Việt nam để được trợ giúp http://metadata.com.vn/lienhe