banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

Các bước thực hiện tích hợp mẫu hóa đơn đặt in vào phần mềm

Bước 1:  Trước tiên Quý khách cần gửi mẫu hóa đơn đặt in đến văn phòng của Metadata.

 Bước 2:  Sau một ngày làm việc, Metadata sẽ gửi tới Quý khách một file mẫu hóa đơn tự in.

 

Bước 3:  

- Đăng nhập để làm việc với đơn vị kế toán có hóa đơn đặt in tương ứng --> Chọn trình đơn Tổng hợp --> Quản lý chứng từ --> Hóa đơn đặt in

- Cửa sổ 'Quản lý chứng từ xuất hiện, Quý khách kích vào nút 'Nhập mẫu' và chọn đến file mẫu hóa đơn mà Metadata đã tạo và gửi cho Quý khách, rồi kích nút 'Open'; Nhấn lưu để hoàn tất.

Bước 4:   Sau khi hoàn thành các bước trên, khi in hóa đơn đặt in, người dùng chọn mẫu 'Hóa đơn đặt in' trong hộp xổ xuống của cửa sổ 'In ấn và xuất dữ liệu' để in ra máy in theo phôi mẫu hóa đơn đặt in của Doanh nghiệp.