Giới thiệu cách cài đặt và đăng nhập phần mềm bán hàng