banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

Mỗi lần mình in các phiếu, báo cáo đều phải ký và ghi tên mất rất nhiều thời gian, mặc dù 1 số chức danh gần như là cố đinh, giờ mình muốn nó mặc định phần họ tên thì làm thế nào ? ở đâu ?

Bài bình luận1

mda_toan vào Tháng 11 17, 2011 05:55

     Phần mềm kế toán Metadata cho phép người dùng cài đặt trước phần nhãn ký tên trên các phiếu, báo cáo.

Thao tác cài đặt như sau:

  • Cài đặt phần nhãn ký tên trên chứng từ:

  -  Bạn đăng nhập vào phần mềm kế toán sau đó vào menu " Danh mục " và chọn vào " Danh mục chứng từ kế toán " ( Danh mục chứng từ kế toán quản lý toàn bộ các mẫu chứng từ trong phần mềm kể cả những mẫu do người dùng tự tạo ra ).

  -  Bạn kích chuột phải vào phiếu cần cài đặt sẵn và chọn các chức năng tương ứng:  thêm, sửa , xoá

 + Nếu bạn chọn " Thêm " : Phần mềm cho phép bạn bổ sung thêm 1 mẫu phiếu tương ứng, bạn có thể kích vào các Tab Chứng từ, Tiêu đề, Nhãn ký tên để chỉnh sửa các chỉ tiêu theo yêu cầu của bạn.

+ Nếu bạn chọn " Sửa ": Phần mềm cho phép bạn chỉnh sửa mẫu phiếu có sẵn theo yêu cầu của bạn. Ở đây bạn kích vào tab " Nhãn ký tên " để có thể cài đặt sẵn phần chức danh ( Nhãn ký tên ) và phần họ tên người ký tương ứng ( Họ tên ). Như vậy ở đây bạn đã cài đặt sẵn chức danh và nhãn ký tên rồi đó.

+ Nếu bạn chọn " Xoá " : Thì phần mềm sẽ xoá mẫu phiếu mà bạn đang chọn.

 

Ngoài ra, khi bạn nhấn nút in ấn trên phiếu cũng có tab nhãn ký để bạn điền trực tiếp phần chức danh và họ tên ở đây, tuy nhiên nó chỉ có giá trị tại phiếu đó và sẽ không lưu lại như là bạn sửa ở trên danh mục chứng từ.

 

  • Cài đặt  nhãn ký tên trên báo cáo:

- Khi bạn xem báo cáo, ở ngay bên cạnh biểu tượng in ấn có biểu tượng như tờ giấy có dấu # ở giữa ( đây chính là tab định dạng báo cáo ) và bạn có thể chỉnh sửa các phần như tiêu đề báo cáo, chức danh và nhãn ký tên, các phần liên quan đến cài đặt giấy in.

 

Ngoài các phần cài đặt về nhãn ký tên, giấy in, tiêu đề, phần mềm kế toán Metadata còn hỗ trợ người dùng tuỳ chọn font chữ, kích cỡ chữ và kiểu thể hiện ( chữ đậm, chữ nghiêng, gạch chân ) cho từng phiếu, từng báo cáo.

Đăng nhập hoặc Đăng kí để bình luận