Mua hàng và công nợ phải trả

Phân hệ mua hàng và công nợ phải trả quản lý tình hình nhập mua hàng hóa và ghi nhận công nợ với nhà cung cấp.

Phân hệ này bao gồm các phiếu:

+ Nhập mua hàng hóa - Vật tư: Được thiết kế cho phép nhập nhiều hàng hóa cho nhiều kho khác nhau, Theo dõi phí xăng dầu, tiền được chiết khấu, được khuyến mại, thời hạn thanh toán công nợ, ...

+ Xuất trả, Giảm giá hàng mua: Trường hợp mua hàng mà không đúng về quy cách, số lượng, chất lượng,... thì sẽ trả lại nhà cung cấp số hàng không đúng đó đồng thời điều chỉnh giảm công nợ phải trả.

+ Nhập khẩu: Quản lý nhập bằng nhiều loại ngoại tệ khác nhau, đầy đủ các thông tin như Thuế Nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt, Thuế GTGT hàng nhập khẩu, hàng hóa, công nợ, ... và điều chỉnh chênh lệch tỷ giá ngay trên phiếu ( nếu đơn vị áp dụng phương pháp theo tỷ giá hạch toán ).

+ Mua hàng xuất sử dụng không qua kho: Phiếu này cho những đơn vị xây dựng, sản xuất khi nhập mua nguyên vật liệu về đưa thẳng vào xưởng hoặc công trình mà không cần thao tác nhập kho.

 

Các báo cáo liên quan:

+ Báo cáo nhanh: Đưa ra ngay tức thời và trực quan các chỉ tiêu liên quan đến hàng hóa và công nợ như: số tồn kho chi tiết ở từng kho, giá TB tháng, công nợ chi tiết của khách hàng được điền trên phiếu,...

+ Sổ chi tiết tài khoản: theo dõi số liệu phát sinh chi tiết của hàng hóa và công nợ theo tài khoản.

+ Các Báo cáo công nợ: theo dõi số liệu tổng hợp hoặc chi tiết công nợ theo nhóm khách hàng, nhà cung cấp hoặc từng khách hàng, từng nhà cung cấp.

+ Các Sổ, thẻ hàng hóa: Theo dõi tổng hợp hoặc chi tiết các chỉ tiêu liên quan đến hàng hóa như nhập, xuất, tồn, giá vốn, ....

+ Báo cáo thuế: theo dõi hóa đơn đầu vào đồng thời đưa ra các báo cáo kê khai thuế để update lên Hỗ trợ kê khai.

Thứ tự: 
10