Bán hàng và công nợ phải thu

Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu theo dõi và quản lý tình hình xuất bán hàng hóa, thành phầm, công nợ khách hàng, chiết khấu, khuyến mại, bảo hành, ...

 

Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu bao gồm các phiếu:

+ Xuất bán hàng hóa vật tư: Được sử dụng để cập nhật các nghiệp vụ Xuất bán hàng hóa, vật tư, công cụ dụng cụ bằng Nội tệ hoặc Ngoại tệ, kết hợp với cá đối tượng liên quan như công nợ khách hàng, hóa đơn tài chính.Trên phiếu có đầy đủ các chỉ tiêu liên quan như chiết khấu, khuyến mại, bảo hành, IMEI, bán lẻ, bán sỉ, .... Phần mềm sẽ tự động tính và áp giá vốn hàng bán ( nếu người dùng sử dụng phương pháp TB tháng, LIFO, FIFO, TB ngày ), Người dùng sẽ điền giá vốn nếu sử dụng phương pháp xuất theo giá đích danh.

+ Nhập hàng bán trả lại: Khi đã xuất bán mà vì lý do gì đó khách hàng trả lại hàng đã mua, người dùng sẽ vào phiếu nhập hàng bán trả lại. Phiếu này sẽ bổ sung hàng vào kho đồng thời làm giảm phần công nợ phải thu của khách hàng

+ Xuất bán thành phẩm không qua kho: Được sử dụng khi sản xuất xong và giao ngay đến người mua.

 

Các báo cáo liên quan:

+ Báo cáo nhanh: đưa ra các chỉ tiêu tức thời các chỉ tiêu liên quan đến hàng hóa và công nợ khách hàng như : số dư hàng hóa hiện tại, giá vốn TB tháng của Hàng hóa đó, công nợ phải thu chi tiết của khách hàng được cập nhật trên phiếu.

+ Sổ chi tiết tài khoản: Theo dõi chi tiết số liệu phát sinh liên quan đến hàng hóa và công nợ phải thu của khách hàng.

+ Các sổ công nợ: Cung cấp cho người quản lý, sử dụng đầy đủ các thông tin như: số dư công nợ phải thu của từng khách, chi tiết phát sinh công nợ phải thu và tình hình thanh toán, thời hạn thanh toán,...

+ Các sổ, thẻ hàng hóa: Đưa ra các các thông tin liên quan đến hàng hóa như tình hình nhập, xuất, tồn, tình hình xuất bán chi tiết, giá vốn Trung bình tháng, ...

+ Các báo cáo thuế: Quản lý tình hình sửa dụng hóa đơn tự in, đặt in và kết xuất đưa vào hỗ trợ kê khai thuế, vì thế người dùng không cần phải nhập trực tiếp lên chương trình hỗ trợ kê khai.

Thứ tự: 
15