banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

Metadata Accounting là phần mềm thiết kế trên nền công nghệ tiên tiến và dễ dàng tích hợp, bổ sung thêm các tính năng mới, báo cáo mới vào phần mềm. 

           Đặc biệt, Phần mềm có tính linh hoạt và tùy biến cao cho phép người dùng tự tạo phiếu cập nhật, tự tạo báo cáo và cài đặt công thức lấy dữ liệu trên báo cáo, tự tạo các báo cáo dưới dạng biểu đồ rất đơn giản và trực quan, ...

          Với những yêu cầu phức tạp, cần tính toán nhiều, người dùng gửi chi tiết những yêu cầu đó đến cho Metadata để Metadata tích hợp trực tiếp vào phần mềm.

Thứ tự: 1600