banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

Có.

ứng dụng được xây dựng trên mô hình máy chủ / máy trạm, vì vậy đáp ứng rất tốt trong môi trường nhiều người dùng cùng lúc (có thể kết nối các máy tính qua mạng LAN hoặc internet)

Với mô hình client / server, máy chủ dữ liệu được bảo mật một cách tối đa. Đồng thời với chức năng phân quyền chi tiết của ứng dụng, người quản trị dễ dàng tạo không gian làm việc riêng cho từng người dùng.

Ứng dụng có thể phân quyền chi tiết cho người dùng có quyền trên từng loại chứng từ kế toán hay không và các quyền cụ thể như xem, thêm, sửa, xóa, in ấn chứng từ...

Thứ tự: 1200