Metadata Accounting phù hợp với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào? Quy mô?

- Metadata Accounting đáp ứng cho hầu hết các lĩnh vực từ thương mại – dịch vụ - sản xuất – xây dựng – Xuất/ nhập khẩu, hệ thống phiếu đầy đủ chi tiết và được thiết kế một cách khoa học, liên kết chặt chẽ với nhau tạo sự thuận lợi cho cả những đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

- Ứng dụng với mọi quy mô doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau. Phần mềm được viết bằng ngôn ngữ lập trình tiên tiến, hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, có khả năng xử lý khối lượng công việc lớn trong thời gian rất ngắn, quản lý dữ liệu đa chiều với khối lượng phát sinh lên tới hàng triệu bản ghi

Thứ tự: 
1000