banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

Sau khi đăng ký bản quyền sử dụng người dùng vẫn tiếp tục làm việc được trên các tệp đã nhập liệu trước đó.

Bộ cài trên website chỉ bị hạn chế 3 điểm so với bản đầy đủ:

  - Không nhập quá 100 chứng từ

  - Không nhập được Thông tin của Doanh nghiệp. 

  - Không in được báo cáo hay xuất dữ liệu ra các tệp Excel, PDF, HTML, ... 

 Khi đăng ký bản quyền, người dùng không cần cài đặt lại bộ setup mà chỉ cần nhập dãy số key vào phần mềm hoặc kết nối thiết bị chuyên dụng (Key USB) với phần mềm thì toàn bộ những hạn chế sẽ được mở, người dùng tiếp tục nhập liệu vào tệp cũ.

Thứ tự: 1