Tôi tải và cài bộ setup trên trang web, đã nhập số liệu thực tế của công ty, sau khi đăng ký bản quyền có sử dụng tiếp tệp đã nhập dữ liệu được không?

Sau khi đăng ký bản quyền sử dụng người dùng vẫn tiếp tục làm việc được trên các tệp đã nhập liệu trước đó.

Bộ cài trên website chỉ bị hạn chế 3 điểm so với bản đầy đủ:

  - Không nhập quá 100 chứng từ

  - Không nhập được Thông tin của Doanh nghiệp. 

  - Không in được báo cáo hay xuất dữ liệu ra các tệp Excel, PDF, HTML, ... 

 Khi đăng ký bản quyền, người dùng không cần cài đặt lại bộ setup mà chỉ cần nhập dãy số key vào phần mềm hoặc kết nối thiết bị chuyên dụng (Key USB) với phần mềm thì toàn bộ những hạn chế sẽ được mở, người dùng tiếp tục nhập liệu vào tệp cũ.

Thứ tự: 
1