banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

  Phần mềm cho phép đem dữ liệu sang máy khác để làm việc tiếp được. Mỗi một tệp cơ sở dữ liệu (CSDL) là một đơn vị kế toán, người dùng rất dễ dàng thực hiện truyền file hoặc copy dữ liệu từ máy này sang máy khác để sử dụng.

 - Các bước thực hiện: giả sử muốn chuyển dữ liệu từ Máy A sang Máy B sử dụng tiếp

+ Bước 1: Cài đặt phần mềm trên máy B

(lưu ý phiên bản cài đặt phải giống hoặc lớn hơn phiên bản trên máy A)

+ Bước 2: Truyền flie hoặc copy tệp CSDL từ máy A vào thiết bị lưu trữ rồi đem sang máy B

+ Bước 3: Trên máy B, đăng nhập vào tệp CSDL để làm việc tiếp

Thứ tự: 1100