banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

Có. Ứng dụng hỗ trợ cả hai hình thức in hóa đơn GTGT (Tự in và in trên hóa đơn đặt in)

- Đối với hóa đơn tự in: Người dùng có thể lựa chọn 1 trong các mẫu đã được tạo sẵn trong phần mềm, sau đó tự chỉnh sửa theo nhu cầu của Doanh nghiệp (như: Số liên hóa đơn, logo, ảnh nền hoặc màu sắc của từng liên). Sau khi thiết lập hóa đơn tự in là có thể sử dụng ngay khi đã đăng ký mẫu với Cơ quan Thuế.

Xem thêm cách tạo hóa đơn tự in tại đây

- Đối với hóa đơn đặt in: Người dùng gửi mẫu hóa đơn cho MetaData để tạo mẫu theo phôi mẫu của doanh nghiệp. Mẫu này được lưu vào 1 file và người dùng chỉ cần thực hiện chức năng nhập mẫu hóa đơn là có thể in từ máy in thay vì phải viết tay (giúp tiết kiệm công sức và thời gian, đáp ứng nhanh chóng trong giao dịch kinh tế).

Xem thêm: Nhận mẫu hóa đơn đặt in tại đây

* Ưu điểm về quản lý hóa đơn tự in hoặc đặt in trong Metadata: là các mẫu này được lưu trong cơ sở dữ liệu tương ứng với dữ liệu của một Doanh nghiệp, vì vậy nếu người dùng làm việc cho nhiều Công ty thì tránh được nhầm lẫn và phải thao tác chuyển mẫu, đồng thời không phải quan tâm sao lưu mẫu.

Thứ tự: 1500