banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

leanhtuan gửi vào T2, 26/10/2015 - 16:50

     Bên mình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, đặc thù là có phần phí xăng dầu, bên mình dùng hoá đơn đặt in và khi xuất hoá đơn phần phí xăng đầu sẽ được cộng vào tiền thanh toán, Mình sẽ hạch toán như thế nào trên phần mềm ? in hoá đơn ở mẫu nào ?

 

Ứng dụng phần mềm trong các lĩnh vực: Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây dựng

 

Hạch toán cho đơn vị kinh doanh xăng dầu

Liên kết cố định mda_nguyet gửi vào T6, 11/11/2011 - 16:41

    Với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Phần mềm kế toán Metadata đã tích hợp sẵn các trường phí xăng dầu  đáp ứng yêu cầu đặc thù của ngành này ngay trên các phiếu nhập mua và xuất bán hàng hoá.

Bạn tạo các mã xăng, dầu trong danh mục hàng hoá và phần phí bạn không cần thiết phải tạo mã vì phần này mình sẽ theo dõi tổng số tiền phát sinh.

  • Khi nhập mua xăng, dầu:

 - Trong tab hàng hoá bạn điền đầy đủ thông tin của các hàng hoá trên hoá đơn như mã kho nhập, Mã hàng hoá, đơn giá, số lượng, thuế suất, ... trên ở tab " Bút toán mua hàng " mình định khoản đưa vào

Nợ TK 156

Nợ TK 1331

         Có 331.

Phần phí xăng dầu, chiết khấu (nếu có) mình sẽ hạch toán trong tab " Bút toán khác " định khoản trực tiếp và ghi nhận số tiền, thường phí xăng dầu mình hạch toán

Nợ 1388 hoặc 3388: số tiền phí ghi trên hoá đơn

                   Có 331: số tiền phí ghi trên hoá đơn. 

Trường hợp thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thì bạn kích vào nút 3 chấm " ... "ở mục "Tiền thanh toán" và chọn chứng từ thanh toán tương ứng.

 - Trường hợp khi nhập mua xăng dầu có phát sinh chi phí liên quan và mình phân bổ phần chi phí đó vào giá vốn của hàng nhập ví dụ: Chi phí vận chuyển, chi phí lương lái xe, .. mình có thể hạch toán trên các phiếu "Hoá đơn dịch vụ đầu vào" , phiếu chi, phiếu kế toán  nhưng chú ý phần chi phí ( loại bỏ phần thuế nếu có ) mình sẽ hạch toán vào tài khoản 156, sau đó sẽ vào menu "tổng hợp | phân bổ chi phí thu mua" để phân bổ phần chi phí phát sinh này vào các phiếu nhập hàng để tăng giá vốn hàng nhập.

  •  Khi xuất bán xăng dầu:

- Trong tab hàng hoá bạn điền các thông tin hàng xuất bán bình thường như kho xuất, số lượng, giá bán, giá vốn phần mềm sẽ tự động cập nhật ( nếu áp dụng phương pháp TB tháng ).

Ở Bút toán doanh thu hạch toán:

Có TK 511

Có 33311

      Nợ 131

tương tự như mua hàng mình cũng kích vào nút 3 chấm " ..." và chọn phiếu tương ứng để thu tiền

Ở Bút toán giá vốn hạch toán :

Giá vốn: Nợ 632

                 Có 156

Chiết khấu TT:  hạch toán phần phí xăng dầu : Nợ 131 

                                                                                Có 1388 hoặc 3388

  • Với trường hợp hoá đơn đặt in:

      Bạn dùng hoá đơn đặt in có thể gửi mẫu hoá đơn đó cho bên mình để bên mình tích hợp mẫu của bạn vào phần mềm đồng thời căn chỉnh để phần mềm in các thông tin bạn cần bổ sung lên hoá đơn.

  • Với trường hợp hoá đơn tự in:

     Bạn sẽ gửi thông tin cho bên mình về chỉ tiêu phí xăng dầu sẽ thể hiện ra như thế nào trên hoá đơn, bên mình sẽ thiết kế thể hiện đúng ra như thế.

Thứ tự: 200