banner_2a-1.png
banner_2a-2.png
banner_2a-3.png
banner_2a-4.png
banner_2a-5.png
businesswoman-min.png
banh_rang.png
aaa2.png
aaa3.png
aaa4.png
aaa5.png
4b.png
4c.png
4a.png
banner_3a_0.png
banner_3a-2.png
banner_3a-3_1.png
banner_3a-4.png
banner_3a-5-min.png
Hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện
... với chất lượng ngày càng cao ...và tốt hơn nữa
anh-mda-min.png

nguyenvanha gửi vào T2, 26/10/2015 - 16:50

           Công ty Mình đang có nhu cầu đăng ký hoá đơn tự in, mình cần có mẫu để làm thủ tục đăng ký với thuế, Mình làm thế nào để chèn được logo và ảnh nền vào hoá đơn tự in ?

 

Chèn Logo, Ảnh nền vào Hóa đơn tự in trên Phần mềm kế toán Metadata

           Phần mềm kế toán Metadata tích hợp sẵn chức năng tự in hoá đơn hoặc in nội dung lên mẫu hoá đơn có sẵn ( hoá đơn đặt in ). Phần mềm sẽ lưu các mẫu logo và ảnh nền của Hoá đơn tự in ngay trong tệp, chính vì vậy người dùng đăng nhập vào tệp dữ liệu của công ty nào thì khi in sẽ đúng logo và mẫu hoá đơn sẽ đúng của công ty đó. Người dùng không sợ bị mất mẫu logo và ảnh nền hoặc lo lắng in nhầm mẫu của công ty này sang công ty khác khi làm nhiều công ty.

  •  Thao tác:

      Bạn đăng nhập vào phần mềm, vào Menu " Tổng hợp "  vào Menu " Quản lý chứng từ" , trong Menu này bạn kích vào chức năng " Hoá đơn tự in " để cài đặt logo, ảnh nền, mẫu Hoá đơn tự in của đơn vị.

  •      Chèn logo lên Hoá đơn tự in:

     Bạn kích chọn vào loại hoá đơn tự in ( ví dụ như Hoá đơn GTGT, Hoá đơn bán hàng, ... ) sau đó kích  vào chức năng " nhập"  ở mục logo để nhập mẫu vào nhé ( Mẫu logo hợp lệ sẽ có đuôi .jpg ; .jpeg ; .bpm ; .ico ; èm ; .wmf ). Kích cỡ chuẩn của logo bạn để là:  132 x 110 px, nếu kích cỡ lớn hơn hoặc nhỏ hơn kích cỡ chuẩn thì phần mềm tự động co dãn ảnh để căn chỉnh lại kích cỡ.

 

  •     Chèn Ảnh nền lên hoá đơn tự in:

    Bạn kích chọn vào từng liên hoá đơn trong mục mục " Chi tiết các liên " để chọn liên hoá đơn sẽ chèn ảnh. Bên mục " Ảnh nền từng liên " bạn chọn chức năng " nhập " để chọn ảnh nền hoá đơn. Mỗi liên có thể có 1 ảnh nền khác nhau tuỳ ý người dùng.
 

     Sau khi lưu người dùng chọn chức năng " In mẫu " để xem ảnh của từng liên, nếu cảm thấy chưa ưng ý thì người dùng có thể chỉnh sửa logo, ảnh rồi nhập lại. Khi đã ưng ý thì in mẫu để nộp cho thuế là được.

 

Hóa đơn Tự in - Hóa đơn đặt in

Thứ tự: 400